Profiel

SophieSophie Welsing vertaalt zowel in het 
Nederlands als in het Frans. Deze twee talen beheerst ze even goed omdat ze tweetalig is opgegroeid en langdurig in Frankrijk en in Nederland heeft gewoond. Ze behaalde het Franse baccalauréat in Straatsburg en volgde later een vertaalopleiding aan het Instituut voor Vertaalkunde van de Universiteit van Amsterdam; het diploma ontving ze in 1988. 

Daarnaast heeft ze jarenlang in Engelstalige landen gewoond en verzorgt ze ook vertalingen uit het Engels.

Al ruim 25 jaar lang vertaalt Sophie teksten van uiteenlopende aard en
op verschillende gebieden. Toerisme, kunst en water en sanitatie zijn vakgebieden waarop ze zich in het bijzonder heeft toegelegd.  

Sophie is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).